O konkursie

Multimedialny Konkurs Regionalny o Jaworznie zaistniał w 2015 roku. Jego pomysłodawcami i realizatorami są nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie: polonista mgr Dorota Bialik i bibliotekarz mgr Piotr Targosz. Głównym zamiarem organizatorów jest motywacja młodzieży gimnazjów, a obecnie również starszych klas szkół podstawowych Jaworzna do poznawania swojego miasta.

Wiedza wymagana do uczestnictwa w konkursie nie ogranicza się jedynie do historii miasta. Ważna jest znajomość współczesnych wydarzeń, topografii terenu, występującej na terenie miasta przyrody i ogólnej wiedzy krajoznawczej. Ponadto przydaje się umiejętność czytania map i rozpoznawania charakterystycznych miejsc oraz budynków.

Od samego początku patronem konkursu jest Muzeum Miasta Jaworzna, które w 2016 roku przyjęło konkurs pod swój gościnny dach. W tym samym roku patronat nad konkursem roztoczył również Prezydent Miasta Jaworzna. Jako kolejni patroni dołączali się: Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

Reklamy