Edycja 2018

IV Multimedialny Konkurs Regionalny o Jaworznie już za nami. W tegorocznej edycji udział wzięło 8 dwuosobowych drużyn z jaworznickich szkół podstawowych numer 1, 5, 7, 10, 11, 16, 17 i 21. To jedna trzecia wszystkich szkół podstawowych naszego miasta. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku dołączą do nich inne.

W jury zasiedli przedstawiciele patronów naszego konkursu: z ramienia Muzeum Miasta Jaworzna pan Adrian Rams, z ramienia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów pani Emilia Tura, a Wydział Edukacji reprezentowała pani Ewelina Marcinkowska. Konkurs mógł się odbyć w gościnnych ścianach Muzeum Miasta Jaworzna dzięki panu dyrektorowi Przemysławowi Dudzikowi. Sponsorem wartościowych nagród był Urząd Miejski w Jaworznie.

Tym razem drużyny zmierzyły się z sześcioma zadaniami konkursowymi, które polegały na rozpoznawaniu miejsc na historycznych fotografiach, rozpoznawaniu miejsc na fotografiach współczesnych, odgadywaniu na podstawie ilustracji nazw zorganizowanych w ostatnim roku imprez, odgadywaniu do kogo należy odtwarzany fragment wypowiedzi, orientacji w miejscowych nazwach oraz umiejętności wyszukiwania połączeń autobusowych. Oczywiście wszystkie pytania dotyczyły Jaworzna.

Wyniki IV Multimedialnego Konkursu Regionalnego o Jaworznie:

  • miejsce 1: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie
  • miejsce 2: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Jaworznie
  • miejsce 3: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie

 

(Autorką fotografii jest p. Emilia Tura)


INFORMACJA ZAMIESZCZONA PRZED KONKURSEM:

Już 27 listopada 2018 roku odbędzie się IV edycja naszego konkursu. Wkrótce do szkół zostaną przesłane zaproszenia. Tak jak w poprzednich latach konkurs odbędzie się w Muzeum Miasta Jaworzna. Udział będą mogły wziąć 2-osobowe drużyny złożone z uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. Więcej szczegółów wkrótce.

Współorganizatorami tegorocznej edycji konkursu są:

  • Muzeum Miasta Jaworzna
  • Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jaworznie
  • Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie
  • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie
  • Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Regulamin konkursu: MKR_2018 Regulamin

Bibliografia: MKR_2018 Bibliografia

MKR_2018 RODO klauzula

MKR_2018 RODO zgoda

Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań o topografii, zabytkach,  ciekawych miejscach i wydarzeniach. Ma na celu rozbudzanie u młodzieży lokalnego patriotyzmu oraz popularyzację walorów rekreacyjnych i turystycznych Jaworzna.